Menu Close

Strona główna

12-15 czerwca 2022

Crystal Mountain***** Hotel, Wisła, Poland

Śląskie Jednostki Naukowe:

  • Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice,
  • Katedra Technologii Materiałowych, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Gliwice

oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Koło Inżynierii Materiałowej przy Oddziale Wydziału Mechanicznego Technologicznego, maja zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022.

Konferencja MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2022 ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych. 
Będzie to miejsce dające możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz prezentacji dotychczasowego dorobku naukowego, najnowszych rozwiązań technologii materiałowych, projektów prowadzonych z przemysłem, projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i innych. Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja nad zagadnieniem planowania jakości wyrobów i technologii wytwarzania, inżynierii jakości procesów wytwórczych, technologicznych aspektów jakości w tym miedzy innymi: materiału, konstrukcji, produktu, jakości badań laboratoryjnych, zarządzania jakością wyrobów i procesów, w tym również w zakresie badań i rozwoju.
Konferencja będzie inicjować dyskusję na temat koordynacji badań i wdrożeń technologii materiałowych najbardziej istotnych gospodarczo oraz systemu kształcenia dualnego i oczekiwań przemysłu w stosunku do współczesnego absolwenta uczelni technicznych.