Publikacja materiałów konferencyjnych

Zaakceptowane materiały konferencyjne zostaną po recenzjach opublikowane w formie książki abstraktów w czasopiśmie:
Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska, 2019.

Publikacja artykułów:
W ramach opłaty konferencyjnej jest możliwość publikacji jednego artykułu zaprezentowanego na konferencji przez uczestnika w formie prezentacji lub postera. Komitet Programowy Konferencji zastrzega sobie prawo decyzji skierowania artykułu do wybranego czasopisma zgodnie z tematyką zaprezentowanej pracy. Artykuły będą podlegały procedurze recenzowania zgodnie z wymogami wydawcy.

Czasopisma znajdujące się na liście Web of Science:

  • Archives of Metallurgy and Materials (lista A)
  • Archives of Foundry Engineering (lista B)

Czasopisma znajdujące się w bazie SCOPUS i innych:

  • Archives of Materials Science and Engineering (lista B)
  • Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (lista B)
  • Journal of Metallic Materials (dawne prace Instytutu Metalurgii Żelaza) (lista B)

Dodatkowo będzie możliwość wysłania publikacji do specjalnych zeszytów czasopism w ramach wydawnictwa MDPI oraz ELSEVIER zgodnie z wymaganiami wydawcy

Czasopisma znajdujące się w bazie Web of Science:

Materials (MDPI)

  • Special Issue: Microstructure and Mechanical Properties of Steels
  • Special Issue: Progress in Plastic Deformation of Metals and Alloys
  • Special Issue: Advances in Laser Surface Treated Steels and Light Metal Alloys
  • Special Issue: Structure and Mechanical Properties of Alloy

Archives of Civil and Mechanical Engineering (Elsevier)