Komitet Naukowy Konferencji


prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Jan Szajnar – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Jacek Górka prof. PŚ – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Dariusz Kuc prof. PŚ – Politechnika Śląska

dr inż. Barbara Juszczyk– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

dr inż. Wojciech Głuchowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

dr hab. inż. Adam Zieliński prof. IMŻ – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Tomasz Goryczka prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Jarosław Janicki – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej