Strona główna

13-16 października 2019

Hotel Villa Verde Congress & SPA, Zawiercie, Poland

Śląskie Instytuty Naukowe:

  • Instytut materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice
  • Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice

oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Koło Inżynierii Materiałowej przy Oddziale Wydziału Mechanicznego Technologicznego, maja zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019.

Konferencja MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019 ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i przemysłowego jak również młodej kadry śląskich ośrodków naukowych zajmujących się tematyką dotyczącą technologii materiałowych.
Będzie to miejsce dające możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz prezentacji dotychczasowego dorobku naukowego, najnowszych rozwiązań technologii materiałowych, projektów prowadzonych z przemysłem, projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i innych. Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja nad zagadnieniem planowania jakości wyrobów i technologii wytwarzania, inżynierii jakości procesów wytwórczych, technologicznych aspektów jakości w tym miedzy innymi: materiału, konstrukcji, produktu, jakości badań laboratoryjnych, zarządzania jakością wyrobów i procesów, w tym również w zakresie badań i rozwoju.
Konferencja będzie inicjować dyskusję na temat koordynacji badań i wdrożeń technologii materiałowych najbardziej istotnych gospodarczo oraz systemu kształcenia dualnego i oczekiwań przemysłu w stosunku do współczesnego absolwenta uczelni technicznych.