Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna (brutto):
(uczestnictwo w sesjach, wyżywienie, przerwy kawowe, 3 noclegi (w pokojach 1 lub 2-osobowych – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń), program socjalny, materiały konferencyjne, zeszyt abstraktów, publikację jednego artykułu w czasopiśmie zaproponowanym przez Komitet Programowy Konferencji):
2950 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami: 31.08.2019

Termin opłaty konferencyjnej: 31.08.2019

Przelew bankowy:

Nazwa konta Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Nazwa banku Bank Pekao
Adres banku Oddział w Gliwicach I ul. gen. L. Berbeckiego 4, Gliwice
Numer konta 11 1240 1343 1111 0010 7191 0083
Swift code PKOP PL PW
Tytuł przelewu Konferencja MTS’2019, imię i nazwisko uczestnika
NIP 631-10-69-505