Zakres tematyczny Konferencji

  • Materiały inżynierskie:

Stopy metali, materiały narzędziowe, kompozyty, ceramika i szkło, materiały amorficzne, nanomateriały, biomateriały, polimery

  • Badania własności materiałów inżynierskich

Własności mechaniczne, zmęczenie materiałów, odporność na pękanie, badania korozyjne i erozyjne, własności trybologiczne

  • Metodologia badawcza

Metalografia i analiza obrazu, mikroskopia elektronowa, rentgenowska analiza fazowa

  • Modelowanie własności materiałów

Techniki numeryczne, metody statystyczne, CAD/CAM

  • Procesy wytwarzania

Odlewanie, metalurgia proszków, spawanie, spiekanie, obróbka cieplna, obróbka powierzchniowa, powłoki i cienkie warstwy, skrawanie, obróbka plastyczna

  • Jakość w inżynierii materiałowej

Inżynieria jakości, jakość materiału, jakość procesów wytwórczych, technologiczność, kontrola jakości, jakości badań laboratoryjnych, zarządzania jakością wyrobów i procesów

  • Współpraca z przemysłem w realizacji projektów badawczych
  • Wdrożenia przemysłowe.