Komitet Programowy Konferencji:


dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ – Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

dr inż. Wojciech Głuchowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

dr hab. inż. Jarosław Marcisz – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

dr inż. Agnieszka Szczotok – Instytut Inżynierii Materiałowej