Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ – przewodniczący Komitetu

dr hab. Agata Śliwa – Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

mgr inż. Ksenia Czardyban – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej