Kontakt

dr inż. Mirosław Bonek
tel. 32 2372910
email: miroslaw.bonek@polsl.pl
www.mts.polsl.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska
Ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice
Z dopiskiem MTS’2019