Technical Committee

dr inż. Rafał Honysz

dr inż Marek Sroka

mgr inż. Grzegorz Bobik

mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz

mgr inż. Weronika Smok