Scientific Committee

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Silesian University of Technology

dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ – Silesian University of Technology

dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ – Silesian University of Technology

prof. dr hab. inż. Jan Szajnar – Silesian University of Technology

dr hab. inż. Jacek Górka prof. PŚ – Silesian University of Technology

dr hab. inż. Dariusz Kuc prof. PŚ – Silesian University of Technology

dr inż. Barbara Juszczyk– Research Network ŁUKASIEWICZ – Institute of Non-Ferrous Metals

dr inż. Wojciech Głuchowski – Research Network ŁUKASIEWICZ – Institute of Non-Ferrous Metals

dr hab. inż. Adam Zieliński prof. IMŻ – Research Network ŁUKASIEWICZ – Stanislaw Staszic Institute for Ferrous Metallurgy

prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Czestochowa University of Technology

dr hab. inż. Tomasz Goryczka prof. UŚ – University of Silesia

prof. dr hab. Jarosław Janicki – University of Bielsko-Biala